Ako zistiť pokuty dopravnej polície
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zistiť pokuty dopravnej polície
Dnešná neplatená pokuta môže spôsobiť vážne následky. Po prvé, keď dopravná polícia pošle všetky vaše dlhy z pokút na súdnych exekútorov, ktorí vám môžu zakázať vykonať akékoľvek registračné akcie, podrobiť sa technickej kontrole vozidla alebo obmedziť cesty do zahraničia. Po druhé, ak vás zastaví dopravn
Ako absolvovať skúšku v dopravnej polícii prvýkrát v roku 2017
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako absolvovať skúšku v dopravnej polícii prvýkrát v roku 2017
Predpokladá sa, že zloženie skúšky na dopravnej polícii, najmä na okruhu, sa často stáva neprekonateľnou prekážkou pri získavaní vodičského preukazu. Aby sa praktická časť skúšky v dopravnej polícii nepovažovala za príliš komplikovanú pre vás, musíte si spomenúť na najčastejšie chyby, ktoré spôsobili mnohí noví vodiči a vždy si všimli bdelá dopravná polícia. Najprv nezabudnite, aby ste sa zaplietli
Ako odstrániť auto z registra
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako odstrániť auto z registra
Zvyčajne sa potreba deregistovať auto objaví, ak majiteľ plánuje predať. Predovšetkým, aby ste mohli auto vyradiť z registra, musíte mať voľný čas, rovnako ako hlavné dokumenty pre vozidlo. Možno poznamenať podobnosť tohto postupu s registráciou stroja, pretože sú potrebné podobné dokumenty a návšteva tej istej inštitúcie. Hlavným problémom sú obro
Ako dať auto na účet
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako dať auto na účet
Po zakúpení auta každý šťastný majiteľ automobilu čelí nevýhode radosti - potrebe dať vozidlo do záznamu. Tento postup nie je veľmi náročný, ale vyžaduje si čas a trpezlivosť, ako aj súbor špecifických dokumentov. Aby ste mohli vydať doklady pre vozidlo, musíte mať s vami také doklady ako: 1. Doklad totožnosti, zvyčaj
Ako obnoviť auto
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako obnoviť auto
Každá osoba môže potrebovať obnoviť auto. Napríklad to môže byť potrebné, ak je auto registrované u jedného z manželov, ale druhý partner ho aktívne používa v prípade darcovstva, predaja dopravy, ako aj za iných okolností. Na vydanie práv na toto vozidlo, ako aj doklady potvrdzujúce tieto práva je potrebné navštíviť oddelenie dopravnej polície s osobou, ktorej bude auto reorganizované, ako aj s osobou, ktorej je v súčasnosti registrovaná. Aby ste s vami zaregistrovali a
Ako zaplatiť pokutu dopravnej polície
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zaplatiť pokutu dopravnej polície
Vlastníkom súkromných vozidiel sa niekedy ukladá pokuta za správne priestupky uložené policajnými úradníkmi. V tomto prípade sa vodičovi vydá protokol, v ktorom sú uvedené všetky podrobnosti potrebné na zaplatenie pokuty. Ak chcete zaplatiť pokutu za dopravnú políciu, môžete použiť jeden z mnohých spôsobov, ktoré dnes existujú. Najjednoduchším spôsobom j
Ako zaregistrovať auto
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zaregistrovať auto
Máš šťastie? Dostali ste nové auto alebo sa vaše sny nakoniec splnili - a dokázali ste si kúpiť slušný spôsob dopravy? Chvályhodná. Ale vy, s najväčšou pravdepodobnosťou, máte veľa otázok: čo robiť teraz? Ako zaregistrovať auto? K tomu budete potrebovať: 1. Zozbierajte všetky potrebné dokumenty: váš osobný pas pas pre vozidlo (alebo to bude od predávajúceho vozidla (fyzická osoba, právnická osoba), alebo keď si kúpite v autosalóne, dostanete zmluvu o predaji a PTS) žiadosť o registráciu s overením čísla jednotiek (zvyčajne sa na základe vašich dokladov zvyčajne vyplní elektronicky za príplatok)
Ako získať práva
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako získať práva
Vozidlo je dnes jedným z najpopulárnejších dopravných prostriedkov, ale na to, aby sa stal vodičom, nestačí len zvládnuť techniku ​​riadenia vozidla. Je tiež potrebné získať vodičský preukaz štátnej vzorky - osvedčenie, ktoré vydáva právo riadiť auto na území Ruskej federácie. Proces získavania práv pozos
Ako získať medzinárodné právo v roku 2017
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako získať medzinárodné právo v roku 2017
Vozidlo poskytuje najvyššiu úroveň komfortu a slobody pri cestovaní a nemôže s ním porovnávať žiadny z ostatných spôsobov dopravy. V niektorých prípadoch však musíte získať medzinárodné práva, aby ste sa dostali za volantom vlastného alebo prenajatého auta v cudzej krajine. Bez toho nie je možné robiť v arabských krajinách a krajinách, kde sa používa hieroglyfické písmo. Až do nedávnej doby bolo celkom
Ako skontrolovať auto za krádež
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako skontrolovať auto za krádež
Ak chcete skontrolovať vozidlo za krádež, musíte ho dopraviť na akýkoľvek príspevok DPS. Prítomnosť automobilu je nevyhnutná, pretože ak je uvedený v databáze ako unesený, inšpektor je povinný ho zadržať. Ak auto nie je uvedené v databáze, budete o tom informovaní a môžete bezpečne pokračovať v jazde. To je dosť na to, aby ste
Ako vidieť pokuty v dopravnej polícii v roku 2019
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako vidieť pokuty v dopravnej polícii v roku 2019
K dnešnému dňu neplatenie pokuty v dopravnej polícii môže viesť k veľmi nepríjemným následkom: Po prvé, ak vás zastaví dopravná polícia a máte dlhy za pokuty, ktoré neboli zaplatené dlhšie ako 30 dní, potom môžete byť zodpovední podľa čl. 20.25 Kódex správnych deliktov RF. Po druhé, informácie o nepl
Ako hovoriť s dopravnou políciou Ukrajiny
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako hovoriť s dopravnou políciou Ukrajiny
Najobľúbenejším momentom pre všetkých majiteľov automobilov je rozhovor s inšpektorom dopravnej polície. A ak je tento rozhovor aj v prípade, a dokonca aj v inej krajine ... Zbavujú nervy a kabelka sa stráca. Ale je možný ďalší postup udalostí. inštrukcia 1 Každý, kto cestuje v lete v Kryme autom, čelí inšpektorom dopravnej polície Ukrajiny. A pár ľudí neopustilo p
Ako rozšíriť tranzitné čísla v roku 2019
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako rozšíriť tranzitné čísla v roku 2019
Tranzitné čísla sa vydávajú majiteľovi vozidla v prípade, že vyradil vozidlo z evidencie. Platnosť týchto čísel je 20 dní. Ak v tomto čase vozidlo nebolo opätovne zaregistrované na dopravnej polícii, čísla tranzitu sa musia obnoviť. inštrukcia 1 Keď prvýkrát dostanete registračné značky "TRANZIT", nezabudnite, že sa vydávajú na 5-20 dní a požiadajte ich o vydanie na 5-7 dní, ale na maximálnu dobu platnosti tranzitných čísel - 20 dní, čo vám poskytne príležitosť urobiť trochu bezpečia a ak je to možné, zostane niekoľko dní. 2 Príprava takýchto dokumentov: žiadosť o rozší
Ako sa vyhnúť diskvalifikácii v roku 2019
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako sa vyhnúť diskvalifikácii v roku 2019
Získanie práv na riadenie vozidla - to je určite vážny krok, keď ste to urobili, otočíte sa od chodca na vodiča. Odteraz začnete myslieť a konať inak na ceste. Teraz ste ten, ktorý nervózne pípa chodca, ktorý bežal cez ulicu na nesprávnom mieste. A odteraz máte ďalšie povinnosti ako vodič vozidla. A porušovanie zavede
Ako získať vodičský preukaz v roku 2019
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako získať vodičský preukaz v roku 2019
Vozidlo už nie je luxusom, ale nevyhnutným dopravným prostriedkom. Aby ste sa hrdo nazvali motoristom, musíte najprv získať vodičský preukaz, ktorý je v našej krajine laminátovou kartou s unikátnym číslom. inštrukcia 1 Minimálny vek na získanie vodičského preukazu sa líši v závislosti od kategórie vozidiel. Práva kategórie A (mo
Ako zistiť pokutu dopravnej polície číslom auta
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zistiť pokutu dopravnej polície číslom auta
Moderná technológia prešla ďaleko. A teraz o dostupnosti a výške pokút v systéme dopravnej polície možno nájsť bez opustenia domova. inštrukcia 1 Metóda jedna je cez internet. Ak to chcete urobiť, prejdite na stránku, ktorá sa zaoberá dopravnou políciou. Ďalej v poskytnutých poliach zadajte svoje údaje - číslo vozidla a číslo vodičského preukazu. V reakcii by systém mal po
Ako obnoviť vodičský preukaz
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako obnoviť vodičský preukaz
Vodičský preukaz, alebo takzvaný "vodičský preukaz", je doklad potvrdzujúci právo riadiť vozidlo. Ak stratíte tento certifikát, vodič stratí právny základ pre jazdu a jazdu. inštrukcia 1 Postup obnovenia vodičského preukazu sa riadi odsekom 16 a bodom 38 "Pravidiel pre absolvovanie kvalifikačných skúšok a vydávanie vodičských preukazov". Zamestnanci dopravnej
Ako získať vodičský preukaz
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako získať vodičský preukaz
Prvým krokom k získaniu práv sa najčastejšie stáva školenie v autoškoly. V mnohých regiónoch je však možné odovzdať práva externých osôb. V tomto prípade môžete využiť služby súkromného inštruktora alebo pomocou skúseného vodiča z príbuzných a známych s cieľom získať a vycvičiť potrebné zručnosti, ale takým spôsobom, že inšpektori dopravnej polície nebudú zachytení vodičom. inštrukcia 1 Skúška v dopravnej polícii pozos
Ako zaregistrovať nové auto v roku 2019
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zaregistrovať nové auto v roku 2019
Ak ste si kúpili nové auto v predajni automobilov, s najväčšou pravdepodobnosťou vám bude ponúknutá možnosť splniť všetky formality pri registrácii auta za príplatok. Ale môžete to urobiť sami. Registrácia automobilov prepravovaných dopravnou políciou MREO v mieste bydliska majiteľa. Tam si môžete objedn
Ako zaznamenať v dopravnej polícii
Komunikácia s dopravnou políciou
Ako zaznamenať v dopravnej polícii
Postup registrácie vozidla na dopravnej polícii vo všeobecnosti je štandardný a od začiatku apríla 2011 bol zjednodušený. Konkrétne bol zrušený postup zosúladenia počtu motorov, ktorý predtým vzal veľa času a nervy od majiteľov automobilov. A predsa bude musieť stráviť určitý čas na vlastnú registráciu nakúpených automobilov. Kontaktujte túto potrebu v