Ako získať OSAGO v roku 2019
Auto poistenie
Ako získať OSAGO v roku 2019
CTP je systém povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu. To znamená, že vedenie vozidla bez pravidiel CTP je zákonom zakázané a v prípade poškodenia vášho vozidla si ako vlastník budete môcť nárokovať náhradu škody. Podľa politiky CTP sa skutočné škody spôsobené vozidlu uhrádzajú (mínus skutočné opotrebovanie častí stroja). Existuje postup na náhradu škod
Ako získať poistenie pre pády
Auto poistenie
Ako získať poistenie pre pády
Vodiči automobilov, ktorí sa dostanú do dopravnej nehody, musia mať jasný akčný plán na získanie poistenia. Tým sa zabráni mnohým problémom a stratám pri ďalšom návrhu poistnej udalosti. inštrukcia 1 Zavolajte poisťovni, od ktorej ste dostali politiku CTP. Telefón je zvyčajne uvedený v ľavom hornom rohu alebo v zozname zástupcov, ktorý sa vydáva spolu s pravidlami. Povedzte operátorovi o č
Ako vypočítať osago v roku 2019
Auto poistenie
Ako vypočítať osago v roku 2019
Pri výbere auta je úplne prirodzené zamyslieť sa nad tým, koľko stojí povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Potrebujete vedieť, ako vypočítať náklady na poistnú zmluvu. Budete potrebovať Po prvé, mali by ste vedieť, že náklady na poistnú zmluvu pre vaše auto v akejkoľvek poisťovni budú rovnaké. To sa riadi vyhláškou vlády
Ako vyplniť oznámenie pri nehode
Auto poistenie
Ako vyplniť oznámenie pri nehode
Spolu s poistnou zmluvou sa vyžaduje, aby ste vydali oznámenie o nehodách v súlade s odsekom 41 pravidiel poistenia CTP. Je vyplnená všetkými účastníkmi nehody. To je veľmi dôležitý dokument na získanie poistenia: ak takéto oznámenie nie je vyplnené, bude mať poisťovňa právo odmietnuť vám zaplatiť. inštrukcia 1 Najlepšie
Ako získať kasko poistenie
Auto poistenie
Ako získať kasko poistenie
Dobrovoľné poistenie áut nemá jasnú tarifu stanovenú niekým. V rôznych poisťovniach individuálny výpočet poistenia trupu . Môže to byť číslo od 8 do 20 percent hodnoty vozidla. Čo je potrebné pre registráciu poistného krytia poistenia ? inštrukcia 1 Po prvé, je potrebné rozhodnúť o poisťovni. V závislosti od vašich pr
Ako získať casco
Auto poistenie
Ako získať casco
Poistná zmluva CASCO je dobrovoľné poistenie, ktoré umožňuje majiteľovi automobilu kompenzovať škodu, ktorá mu bola spôsobená v prípade poškodenia vozidla alebo jeho krádeže. Politiku CASCO môžete získať kontaktovaním jednej z poisťovní. inštrukcia 1 Ak si kúpite nové auto, potom si môžete zakúpiť poistenie CASCO priamo v predajni áut - vo väčšine salónov sú zástupcovia poisťovní. Pohodlie je, že vaše auto nebude potr
Ako si vybrať Casco
Auto poistenie
Ako si vybrať Casco
CASCO je univerzálny prostriedok na ochranu vášho vozidla pred rôznymi prekvapeniami, ku ktorým môže dôjsť na ceste, ako napríklad nehoda alebo poškodenie, ako aj terén - to je krádež, požiar alebo povodeň. To vám umožňuje ušetriť veľké peniaze v rôznych situáciách, v ktorých je lepšie neklesať, ale pravdepodobnosť, že stále existuje. inštrukcia 1 Existujú dva druh
Ako kompenzovať nehodu
Auto poistenie
Ako kompenzovať nehodu
Rast automobilového parku v Rusku (v roku 2010 sa v krajine zaregistrovalo viac ako 33 miliónov automobilov) má prirodzene za následok zvýšenie počtu dopravných nehôd (v roku 2010 to bolo 199 431 nehôd ). Keď máte auto, nemôžete vylúčiť, že vaše auto môže trpieť činmi iných motoristov. A hoci po dobu siedmic
Ako získať platbu casco
Auto poistenie
Ako získať platbu casco
Poistenie CASCO je určené na pomoc motoristom, ktorí utrpeli auto v prípade nehody alebo boli unesení. Pamätajte, že poistenie neoslobodzuje od dodržiavania pravidiel cestnej premávky. inštrukcia 1 Ak vaše auto, ktoré ste poistené proti poisteniu trupu utrpel, potom spoločnosť, v ktorej ste poistený, vám ponúkne niekoľko spôsobov, ako ho obnoviť. Ide o opravu, platb
Ako poistiť auto
Auto poistenie
Ako poistiť auto
Finančná škoda spôsobená automobilovou nehodou môže predstavovať pomerne veľkú sumu, zatiaľ čo OSAGO ho napriek všeobecnej mylnej predstave nedokáže úplne kompenzovať. Správny výber poisťovne môže ušetriť značnú sumu pre majiteľa vozidla. inštrukcia 1 Pri výbere poisťovacej spoločnosti musíte najprv venovať pozornosť jej popularite a finančnej stabilite. Tieto informácie je možné získať
Tip 1: Ako obnoviť poistnú zmluvu
Auto poistenie
Tip 1: Ako obnoviť poistnú zmluvu
Často, v prípade straty, poškodenia alebo vykonania zmien v údajoch, musíme obnoviť poistnú zmluvu . V tomto prípade môže poisťovňa obnoviť a vydať duplikát za pár minút. Budete potrebovať - žiadosť o vydanie duplikátu na poisťovňu. inštrukcia 1 Obnova politiky CTP môže byť potrebná v niekoľkých prípadoch. Po prvé, môžete ho stratiť. V
Ako získať poistnú platbu v prípade nehody v roku 2019
Auto poistenie
Ako získať poistnú platbu v prípade nehody v roku 2019
Ak sa vaše auto stalo obeťou nehody, potom podľa zákona vám poisťovňa musí zaplatiť peniaze do pätnástich pracovných dní od momentu, keď ste predložili posledný dokument. V praxi je však interakcia s poistencami ťažká. inštrukcia 1 Ak sa potrebujete naučiť poistnú platbu v spoločnosti osoby zodpovednej za nehodu, okamžite po udalosti dostanete formálne rozhodnutie dopravnej polície (súdu) o tom, čo sa stalo. Zbierajte všetky potrebné do
Ako získať poistenie vozidiel v roku 2019
Auto poistenie
Ako získať poistenie vozidiel v roku 2019
Poistené nehody u majiteľov automobilov sa vyskytujú pomerne často. Dôvodom môže byť dopravná nehoda alebo iná nepríjemná situácia. Nie náhodou v celom Rusku existuje zákon o povinnom poistení automobilov. Budete potrebovať - poistná zmluva; - doklady potvrdzujúce skutočnosť nehody. inštrukcia 1 Navští
Ako vypočítať náklady na Casco
Auto poistenie
Ako vypočítať náklady na Casco
Poistenie nového vozidla pred poškodením a krádežou (CASCO) sa dnes používa takmer tak často ako CTP. Iba v rôznych poisťovniach sa náklady na takúto politiku líšia. Ak chcete rozhodnúť o potrebe poistenia auta na poistenie trupu, pokúste sa sami vypočítať náklady svojho poistenia. inštrukcia 1 Pri vý
Čo robiť, ak neexistuje poistenie
Auto poistenie
Čo robiť, ak neexistuje poistenie
Pri absencii poistenia z akéhokoľvek dôvodu majiteľ vozidla nemá právo riadiť ho. Má však právo na prevod, aby majiteľ vozidla dal inú osobu a zveril mu vozidlo. Nový majiteľ môže jazdiť 5 dní bez poistenia. Ak ste vlastníkom auta, vezmite si kus papiera a napíšte plnú moc s dnešným číslom osobe, ktorú si vyberiete. V tomto prípade sa správc
Ako zadávať osobu do poistenia
Auto poistenie
Ako zadávať osobu do poistenia
Niekedy existujú situácie, kedy je potrebné poveriť riadenie vozidla externým človekom. Ak však táto osoba nie je uvedená v poistení, porušujú sa podmienky poistnej zmluvy, čo je trestom pokuty. Zároveň málo ľudí môže poradiť, ako správne vložiť nový ovládač do CTP. Budete potrebovať - súčasná politika CTP; - pas a nové práva vodiča inštrukcia 1 V žiadnom prípade nevykonávajte v politike nezávislé opravy. Akékoľvek zmeny v poistení OSAGO umožn
Ako posúdiť škodu po nehode v roku 2017
Auto poistenie
Ako posúdiť škodu po nehode v roku 2017
Každý deň na cestách je veľký počet dopravných nehôd. Vlastníci postihnutých vozidiel čelia problému posudzovania škody na aute a prijímaní od poisťovne sumu dostatočnú na obnovu auta. inštrukcia 1 Absolvovať skúšku v poisťovni osoby zodpovednej za nehodu alebo v jeho. Ak to chcete urobiť, obráťte sa na poisťovňu osobne a poskytnite všetky dokumenty o nehode. Budete potrebovať osvedčenie
Ako skontrolovať politiku Casco
Auto poistenie
Ako skontrolovať politiku Casco
Pri uzatváraní zmluvy o poistení vozidla proti krádeži a poškodeniu (politika CASCO) je dôležité dôverovať poisťovni a spoliehať sa na profesionalitu a kompetentnosť jej zamestnancov. Ale aj v prípade úplnej dôvery je potrebné skontrolovať správnosť vyplnenia poistky. inštrukcia 1 Uveďte, či organizácia, ktorá vydala poistenie proti krádeži a poškodeniu vozidla, má licenciu na vykonávanie poisťovacích činností. Za týmto účelom navštívte webovú
Ako si vybrať CTP v roku 2019
Auto poistenie
Ako si vybrať CTP v roku 2019
V súlade so zákonom je povinné povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (povinné ručenie) pre všetkých majiteľov automobilov. OSAGO slúži na ochranu majiteľa vozidla od povinnosti kompenzovať škody na majetku a zdravie tretích osôb, s ktorými môže počas prevádzky vozidla spôsobiť škodu. Ako si môžete vybrať poisťo
Ako získať auto poistenie
Auto poistenie
Ako získať auto poistenie
Aby ste zabezpečili auto od krádeže a poškodenia, musíte sa obrátiť na poisťovňu. Vyplňte žiadosť a poskytnite zástupcovi poisťovne spoľahlivé informácie o vozidle. inštrukcia 1 Vyberte poisťovňu, s ktorou chcete uzatvoriť zmluvu o poistení vozidla. Informácie o tom, či má organizácia príslušnú licenciu, nájdete na webovej stránke Federálneho úradu pre dohľad nad poisťovníctvom. 2 Kontaktujte svoju poisťovňu, aby