Ako dať auto na účet - Komunikácia s dopravnou políciou - 2019

Anonim

Po zakúpení auta každý šťastný majiteľ automobilu čelí nevýhode radosti - potrebe dať vozidlo do záznamu. Tento postup nie je veľmi náročný, ale vyžaduje si čas a trpezlivosť, ako aj súbor špecifických dokumentov.

Aby ste mohli vydať doklady pre vozidlo, musíte mať s vami také doklady ako:
1. Doklad totožnosti, zvyčajne pas.
2. Pas na toto auto.
3. Doklad potvrdzujúci vykonanie predajnej transakcie alebo doklad zo salónu, v ktorom bolo vozidlo zakúpené.
Aby bolo možné dať vozidlo na účet, je potrebné predložiť všetky vyššie uvedené dokumenty príslušnému oddeleniu dopravnej polície. Keďže v tejto inštitúcii často vidíte veľmi dlhé linky, musíte tam ísť čo najskôr. V niektorých prípadoch môžete uskutočniť schôdzku, aby ste sa vyhli dlhému čakaniu v radoch.
Keďže proces registrácie súvisí s opätovnou registráciou dokumentov, musíte mať so sebou všetky doklady a doklad o zaplatení poplatku - bez toho nemôžete vozidlo dať na účet.
Pri registrácii vozidla je potrebné mať na pamäti, že kontrola vozidla na mieste je povinná. K tomu musí byť vozidlo pripravené vopred: všetky značky a čísla vo vozidle musia byť zreteľne viditeľné, pretože práve oni budú policajtmi v oblasti cestnej premávky, aby si overili TCP.
Po vydaní dokladov môžete získať čísla, ako aj potvrdenie o registrácii. Potom musíte dôkladne overiť údaje v nových dokumentoch, pretože neexistujú žiadne nepresnosti a typografické chyby. Po dokončení papierovania musíte k vozidlu priložiť čísla.